Kraften i makerkultur, entreprenöriellt lärande och digitalisering – ett kreativitetslyft för slöjd

Jag jobbar med kreativitet, drömmar, visioner och idéer varje dag i slöjd! Tid att längta till. Både som pedagog och elev. Skapandet känner inga gränser så i de flesta projekt vävs många områden in naturlig och skapar en bred kunskap med innehåll från många ämnen. Skola som det ”Makerspace” den är!

Jag möter elever från 2:an till 9:an varje vecka i en kreativ skaparverkstad där vi tillsammans försöker göra allt möjligt. Och allt möjligt! Ur ett skapande perspektiv har förutsättningarna i skolan på många sätt aldrig varit bättre. Vi har entreprenöriellt lärande som ska genomsyra all verksamhet, vi har digitala verktyg/media och material som ska vara en del av undervisningen i alla ämnen. Programmering i skolan får inom en snar framtid en plats inom alla områden. Ämnen ska samverka och bli till de helheter de är i ”verkligheten” och omvärlden ska knytas an till skolans verksamhet. Vilket smörgåsbord av möjligheter att verkligen möta varje elev där den är och skapa förutsättningar för ett meningsfullt lärande som håller och utveckas över tid. Samverkan med, inblick i och möjlighet att påverka vår omvärld finns hela tiden med, tack vare de möjligheter internet skapar. Vilket #KREATIVITETSLYFT!

För slöjd innebär detta möjligheter att tänka nytt och väva in elevernas livsvärld i det dagliga arbetet. I slöjd handlar det om att lära lika mycket (om inte mer) av ”fel” som av ”rätt. Det är när det inte blir som vi tänkt som allt ställs på kant och kräver att vi tänker en vända till (provar och omprovar), kikar runt hörn och kliver utanför våra komfortsoner. Inte alltid så bekvämt och smärtfritt men oj så spännande. Det bygger styrkor och en tro på den egna förmågan och handlingskraften. Med mod, tillit och passion kommer man långt!

Idag arbetar vi i slöjdsalen med många olika material. Det vi inte kan lär vi oss längs vägen. Tillsammans. Vi provar! Digitala media används både som verktyg och för kommunikation, och eleverna synliggör sin arbetsprocess och sina förmågor på många olika sätt, varav vår blogg www.slugt.se är ett. Här kommer språket in som en viktig del när skrivandet når ut till hela världen. Även textens form blir meningsfull beroende på hur den ska uppfattas och för vem den är skriven. Språk i alla ämnen blir synligt, och eleverna arbetar helt naturligt multimodalt när de erbjuds att välja form för hur de vill kommunicera sitt arbete. Det blir en öppning mot att prata upphovsrätt, källkritik, licensiering, etik, värdegrund i sitt sammanhang. Här har vi stort stöd av bla  IIS, Webbstjärnan och Creative Commons och i slöjden finns utrymmet för diskussion alltid där.

20151104_141608-1

Programmering och digitala material vävs in bland mer traditionella material och tekniker och det skapas ex. spelkontroller i alla möjliga och omöjliga material. Ibland som kuddar, andra gånger som tavlor. I ett större tema under hösten, Biomimetik, skapades lysande effekter till olika modeller. I årets tekniktävling (Tekniska samfundet) för åk 7 och 8 har modellen skapats med digitala tekniker och material och tävlingsbidraget som snart lämnas in är helt digitalt. Elever håller workshops för varandra och lär av varandra i olika åldersgrupper. Med den fantastiska delakultur vi har idag finns mycket inspiration att hämta, både för lärare och elever, via nätet, bara fantasin sätter gränser. Det pågår intensiv utveckling kring skolans digitalisering, bla inom Vinnovaprojektet #Makerskola. Här delas kunskap och erfarenhet och nya vägar utforskas. Det är spännande att vara en del av denna utveckling och det är också något vi lyfter i undervisningen, att det är nu vi tillsammans skapar framtiden.

Mycket handlar om inre drivkraft och motivation när det gäller att utveckla förmågor i estetiska ämnen (eller, det gör det väl i alla ämnen). Härlig feedback att få från elever är ” Får vi göra vad vi vill idag? Det brukar vi ju få!”. Det klingade lite oroväckande när jag först hörde det, (är man inte insatt kan man lätt tro att eleverna verkligen får göra vad de vill, utan pedagogisk ledning och ramar) men idag är jag stolt över att slöjden framkallar den känslan. När vi pratar om hur de menar förstår jag att upplevelsen eleverna har är att trots fasta ramar är friheten innanför väldigt stor. Lycka! Med utgångspunkt i elevens tankar och visioner om sitt projekt och aktuell pedagogisk planering har vi tillsammans funderat kring ”varför inte”. Hur gör vi för att göra det möjligt. Vi har pratat oss genom mål och förmågor att träna/lära och hittat en väg att gå som gör det möjligt för eleven att följa sin idé. Drivkraften tas tillvara!

Slöjd finns i alla ämnen och genom samarbete och ämnesintegrering kommer förmågorna som tränas i slöjd: formge, framställa, välja, motivera, analysera, värdera och tolka, att bidra till elevernas lärande på alla områden. Jag hoppas att vi 2016 jämnar ut gränserna mellan ämnen, skapar sammanhang, samverkar och gör hela skolan till ett makerspace som lyfter lärandet!

Susanne Tobiasson
Onsala Montessoriskola, Kungsbacka

@STobiasson
http://www.slugt.se – eleverna bloggar om sitt arbete
Makerplace – egen lite lätt sporadisk blogg:-)