Matematik-dag

Jag har i år varit lärare i 10 år, blev av en slump på senare år, men som en nyligen sa på en intervju ”du brinner verkligen för detta”. Vet inte om jag brinner för yrket men jag älskar utmaningar och att vara lärare är en utmaning varje dag. Jag är matematik, no och teknik-lärare. It-ansvarig och utvecklingsledare och sen några veckor teknik-stipendiat. Jag jobbar på en F-6 skola i Norrköping. Mitt inlägg kommer handla om lärande utomhus, elever i samspel med varandra, när de äldre handleder de yngre och matematiken är i fokus.

När vi skrev vår handlingsplan i matematik bestämde vi att en dag under våren skulle vi ha en mattedag för hela skolan. Sagt och gjort, vi träffades i april och diskuterade vad syftet med dagen var, lite olika åsikter. Jag som har 4-6 i matematik ansåg att kommunicera, resonera matematik var det väsentliga inte svårighetsgraden. Vi valde två nivåer till varje station, en för F-årskurs 2 och en för årskurs 3-4. Skolan ca 350 elever delades upp där årskurs 5-6 blev de som skulle hålla i de 9 stationerna och F-4 skulle genomföra stationerna. Varje station skulle vara 15 minuter och ta emot 4 grupper samtidigt. En hel del logistik för att genomföra detta. ca 350 elever skulle förflytta sig på 9 stationer över hela skolgården, mellan 8.15-11.00 med rast mellan på em hade vi matte inomhus och då var det bland annat begreppsbingo.

Idag var då mattedagen. Stationerna som skapats av både elever och lärare var:

  1. Vikt: först gissa och uppskatta olika vikter, sen väga, som stenar och grus.
  2. Längd: uppskatta olika längder och sen mäta, som pinnar, snören och remsor.
  3. Volym: para ihop olika lappar med till exempel 1 dl, 7 krm med rätt burk med en färgad vätska i.
  4. Tid: springa en bana på tid och sen försöka springa samma bana lika fort en gång till.
  5. Bygga pussel: bilder och skapa figurer av Tangram.
  6. Tallinjen: placera ut olika tal i rätt ordning.
  7. Problemlösning: uppgifter att lösa med laborativt material.
  8.  Geometriska figurer: forma dem med twistband.
  9. Geometriska figurer: formade med kroppen.mattedag

Den här dagen engagerade hela skolan, både elever och vuxna och 15 minuter kan kännas kort, men ibland gick det fort och då löste årskurs 5-6 eleverna det med att hitta på nya matte-uppdrag. En hel del planering för att genomföra denna dag, men nu har vi en grund som vi kan använda och detta kommer bli ett årligt återkommande inslag på vår skola. Både elever och vuxna nöjda och glada. En fröjd att som en av de ansvariga matematiklärarna gå runt och se hur alla tog sig an matteuppgifterna och löste dem på bästa sätt. Kreativitet, problemlösning, logiskt tänkande, samarbete och lärande på en och samma gång. Till mig som matematiklärare ger det en massa energi.

Fick frågan varför har inte alla ämnen en dag per år. Ja varför inte, i höst har vi en teknikdag och efter det vår återkommande kemidag, men det finns ju några ämnen till 🙂

Var utspelade sig detta, jo på Skarphagsskolan i Norrköping.
Blogg: http://skarphagsskolan.blogspot.se/

Jag som skriver är Camilla Segervall.
Sociala medier:
Twitter @camjohseg1, Linkedin Camilla Segervall och Instagram @camjohseg

 

 

 

Alla har en längtan


Vad är viktigast för dig i ditt arbete? Om du bara får välja en viktig sak, vilken är den viktigaste för att du ska tycka om att vara lärare? Det är så många uppgifter som en lärare ska utföra och bland dem några vi helst skulle vilja slippa. Att jobba med saker som känns fel eller utan mening tär på oss och förgör den lust som kallade oss till yrket. Självklart kan vi inte välja vad vi vill göra (nej, inte i skolans värld heller), men det finns fortfarande mycket vi kan bestämma kring hur vi ska göra, och vi får aldrig tappa fokus från det vi verkligen vill och tycker är viktigast. Steg för steg kan vi komma till ett framsteg.

För mig är det jätteviktigt att jobba med relationerna i klassrummet. Jag och elever ska känna varandra som medarbetare, det ska finnas förtroende och trygghet genom tydliga ramar. Det är därför jätteviktigt att allt som eleverna ska jobba med kopplas till deras tankar, deras åsikter, deras liv och erfarenhet. Det är då lärandet också blir värdeskapande. (Jag har beskrivit den pedagogiska plattform jag står på, min pedagogiska grundsyn, här.) Jag har svårt att hålla mig till läroböckers struktur.  Även om läroböcker ger en tydlig struktur och progression går jag inte igång på dem. Det är sällan de engagerar på samma sätt som ett arbete som växer fram tillsammans med undervisningsgruppen. (Observera att jag nu skrev att jag inte går igång. Jag vet att både elever och andra lärare kan ha en annan tanke och inte alls tycka att det gör så stor skillnad…)

Jag älskar att jobba ämnesövergripande.  Att jobba med helheter, att hitta kopplingarna mellan kunskapskrav i olika ämnen och bygga från dessa, att ta avstamp i styrdokumenten och låta teman växa fram. I höstas jobbade jag och min kollega med projekten “Hur vet vi att Sverige är en demokrati” och “Hur ser världen ut?”.  Efter lovet väntar ett nytt arbetsområde om migration, just nu under arbetsnamnet “Alla har en längtan”. Syftet är att det ska skapa förståelse för varför människor ger sig av (historiska och globala perspektiv) och vad som händer när man rycks upp och landar i en ny kultur. Och det finns ju så otroligt mycket spännande stoff att stoppa in i detta och det är lätt att få elever att relatera till att vi alla längtar till något bättre än det vi har! Det känns aktuellt, utmanande, nära och roligt. Och det kommer att bli ett ömsesidigt lärande och utbyte. Vi har inte svaren på hur det artar sig. Det här är ett kunskapsområde där eleverna har erfarenhet och tankar och värderingar som vi inte har, men som vi är uppriktigt nyfikna på. Det måste ju bara bli bra! (Arbetet kommer dyka upp på min blogg när det är sjösatt. Om du vill hänga på finns min mailadress nedan.)

Jo, det tar tid. Det tar tid att hitta relevant material i engelska, svenska och så de olika SO-ämnena som går in i temat, men det går och det blir bra! Om man är ute i god tid så dyker det upp bilder, texter, artiklar, sidor delade på nätet allt eftersom. När jag hittar något jag tror jag kommer ha användning för sparar jag det i Pocket (finns också som app). Där sätter jag en tag för temats namn och så lägger det sig där och finns lättillgängligt när jag behöver det.

För att det inte ska bli rörigt för de elever som är i stort behov av struktur har vi arbetat via vår skolportal och genom google drive (stödstrukturhjälp genom mappar). För vårt nya projekt är jag sugen på att testa School 4 you för att skapa en dashboard som gör de olika momenten och uppgifterna synliga och tydliga för eleverna, men jag är inte där än. (Sägas ska att våra ipads försvann i ett inbrott och sedan dess har vi jobbat med papperskopior och plastmappar och penna. Tanken är densamma men kommunikationstekniken blir en annan… )

Alla har en längtan. Jag vågar påstå det. Jag längtar efter ett rättvis och jämlik skola, till en skolan där elever kan få den hjälp de behöver, där organisationen är skapad efter verkligheten i stället för att skolan försöker modellera om verkligheten så den funkar i organisationen. Jag längtar efter goda förutsättningar för utveckling för egen del (och menar att utvecklingsmöjligheter inte är detsamma som karriärsmöjligheter), efter en tydligt utstakad väg mot ett tydligt mål, och tid att verkligen lära på djupet. Jag längtar efter en skola med tillräckligt god ekonomi för att bedriva verksamhet som motsvarar det som styrdokumenten kräver, en skola som inte är underordnad politiken utan där pedagogiken får vara det som styr. Jag längtar efter en vardag med tid för reflektion många pedagogiska samtal…

Jag längtar efter det. Och ryktas det någonstans att det livet erbjuds mig… då flyttar jag nog. Då sliter jag upp mina rötter från det som håller mig kvar. Precis som många andra med en längtan. Men till dess låter jag mitt fokus ligga på att ha friheten att påverka hur och med vilket material jag jobbar. Och jag vilar i att ha hittat kollegor som precis som jag hade en längtan om att få jobba tillsammans! Det är viktigast för mig i arbetet just nu och där lägger jag mitt fokus, när längtan är stark. Jag måste tro på det jag gör för att känna att jag är på rätt ställe, i rätt roll, i rätt sammanhang. 

Vad är det viktigaste för dig?

Längtan

Längtan…

Maria Sandqvist

Legitimerad lärare åk 4-9 i svenska, engelska och franska. Arbetar på Igelsta grundskola i Södertälje.

Min blogg: Jag är en del av alla jag mött.  Twitter: @sandqvist_m Mail:sandqvist.m@gmail.com