Fröken ska ni spela teater?

Ungefär en gång i månaden samlas alla elever på skolan i något vi kallar storsamling. Det har under hösten skett vid vår utescen som vi har på skolgården men det kan lika gärna ske inomhus i ett av skolans största klassrum. Som ni förstår är vi inte en stor skola om alla elever ryms i ett klassrum utan det är en liten skola ute på den Gotländska landsbygden. 

Det är tredje året vi nu är inne på och arbeta med storsamling. Det är en del av det kvalitetsarbete vi har på skolan som har fokus på läsning. Under förra läsåret arbetade vi med kända svenska författare och deras litteratur. I år utgår vi från vilka arbetsområden eleverna precis just för tillfället arbetar med i de olika klasserna. Det kan handla om människokroppen, religion, teknik eller livet i havet. Utifrån det bygger vi en teater som vi personal på skolan spelar upp.

Fil 2015-09-22 14 34 34

På bilden ser ni vår första teater för läsåret. Teatern handlade om hur man firade in våren under bronsåldern.

Vi börjar som sagt med att spela upp en teater för eleverna. När vi har gjort det förflyttar sig eleverna in i respektive klassrum. Här samlar läraren elevernas tankar kring det de har sett genom en tankekarta på tavlan. Efter det läser kanske läraren en text som i det här fallet handlar om bronsåldern.

Fortsättningen för dagen är att eleverna sedan efter förmiddagsrasten samlas i tvärgrupper. Vi har fördelat eleverna på skolan mellan oss lärare så vi har en grupp elever från förskoleklass till år 6. Här sker nu ett uppföljande arbete som är kopplat till teatern. Vid det här tillfället som handlade om bronsåldern så hade vi förberett med olika symboler från hällristningar som vi hade gjort som små kort.

Jag delade sedan in min elevgrupp i mindre grupper men ser till att det finns elever från alla olika åldrar. De fick nu ett kuvert med fem avbildade symboler på hällristningar. Eleverna skulle nu tolka bilderna och lägga korten i en ordning som liknande en berättelse. Vilket bild kommer först, vad händer i mitten och vilken bild är slutet? När eleverna har gjort det kunde de nu skriva ihop en kort berättelse. Berättelsen de skapade fick de dramatisera och spela upp för sina kamrater.

Fil 2015-10-20 15 35 02

En kollega hade vid ett strandbesök plockat ihop flata fina stenar som eleverna kunde måla sina egna hällristningar på.

Detta arbetssätt är väldigt uppskattat hos våra elever. De gillar när vi spelar teater och de ser fram emot tvärgruppsarbetet där de möter andra kamrater. De äldre eleverna guidar de yngre eleverna. De yngre eleverna knyter kontakter med de äldre. Det blir naturligt för de yngre eleverna att springa till de äldre eleverna och be om hjälp på rasterna. En ömsesidig respekt för varandra byggs vid detta arbete med storsamlingar.

Som sagt detta är bara en del av vårt kvalitetsarbete på skolan men väldigt betydelsefull för oss som lärare. Vi lär känna alla elever på skolan och knyter relationer till dessa. Vi kan också med olika ögon titta på eleven vilka förmågor den besitter eller behöver utveckla. Vi lär oss nya saker om och med eleverna hela tiden.

Jag har skrivit om andra delar om vårt kvalitetsarbete på min egen blogg, det hittar ni här.

Vi arbetar just nu med modulen Stimulera läsintresset  i Läs- och skrivportalen som är väldigt intressant och utvecklande. Det gör vi tillsammans med personal från förskolan vilket gör att vi får en gemensam syn på läsandet. Vi får hela tiden nya tankar och vi försöker utveckla verksamheten inom skolan men också mellan skola-fritidshem, skola-förskola.

Mer om vårt arbete på skolan kan ni läsa på AtheneFardhem.

Ulrika Petterson lärare och Utvecklingsledare på AtheneFardhem

www.lärarullis.se 

@lararullis