Hjälpa eller stjälpa

”utvädering v13

  1. ja han me min planering
  2. De va rolit
  3. Jag har Lät mej skriva brev.
  4. Jag har haft arbetsro.
  5. Lite gran” 

(elev 9 år)

”Bra jobbat, men du är pratig!” (respons från lärare på ovanstående utvärdering)

”Utvärdering v50

Jag tycker att de har varit bra. historia e jag nöjd med. jag bara e det. Skriva av saker. jag har Förberet tyst läsnig. jag har jort so got jag kan.

(Elev 9 år)

”Du har jobbat på bra den här veckan och varit lite tystare än förra veckan. Bra jobbat!” (Lärarens respons på elevens utvärdering)

Om jag någonsin får möjlighet att forska så kommer jag att åka från Smygehuk till Kiruna och rensa alla skolor på skoldagböcker. Sedan skall jag syna dessa från topp till tå, läsa elevernas utvärderingar och läsa lärarnas återkoppling. Titta på hur responsen är kopplad till inlägget och hur denna sedan får eleven att växa, eller inte…

Vad säger egentligen ovanstående citat? Om vi tittar närmare på det första så kan vi se att eleven har gjort sitt planerade arbete, den uttrycker glädje, ser sitt eget lärande, har haft arbetsro och har gett lite grann tillbaka. Eleven är 9 år och har redan ett metakognitivt tänkande. ”Bra jobbat, men du är pratig!” är responsen på utvärderingen. Bra jobbat (kul, härligt med positiv respons) … men du är pratig! (vad har det med saken att göra?). På vilket sätt ville läraren lyfta eleven och få den att fortsätta känna arbetsglädje? Jag undrar!

I det andra citatet uttrycker eleven vad den är nöjd över, att den har en plan för tyst läsning samt att den har gjort sitt allra bästa. Responsen: ”Du har jobbat på bra den här veckan och varit lite tystare än förra veckan. Bra jobbat!” känns för mig nästan lite sorglig. Vad är det läraren hänvisar till i sitt Bra jobbat! Är det kopplat till att eleven har jobbat på bra eller att eleven har varit lite tystare än förra veckan? Varför uppmuntrar läraren eleven till att vara tyst? Jag undrar!

En lite äldre elev i sina bästa tonår utvärderar skolveckan så här: ”bla, bla, bla, bla, bla… den här skolan är helt värdelös man får inga raster och jag ska byta mentorsgrupp. Annars har veckan varit bra, det har inte hänt någon ting. Jag har inte lärt mig nån ting.” Läraren svarar; ”Härligt! Fortsätt skriva så här mycket eller mer! Ha en trevlig vecka!” De här två behöver bygga en relation tänker jag, de pratar inte samma språk. Eleven uttrycker missnöje och brist på motivation, läraren lyssnar inte, hur kommer det sig? Jag undrar!

Idag är den här bloggen min. Jag får möjlighet att nå ut till alla er som vecka efter vecka låter elever planera och utvärdera sin arbetsvecka. Ni samlar in högar av skoldagböcker som ni ska bemöta med helst lite mer än en guldstjärna och ett bra jobbat! Min önskan med det här inlägget är att ni lyssnar till eleven, tolkar in vad den uttrycker genom de få meningar som den plitar ner i sin bok och att ni besvarar med ord som faktiskt bemöter just det som eleven har uttryckt.

Tack för att du lyssnar in hur var och en av dina elever mår i skolan.

Hälsningar Cecilia Bergentz

Twitter: @cecberia

Min blogg

Instagram: uppdragförstelärare