I huvudet på en student

För tre år sedan började jag på gymnasiet i Stockholm. Det har varit tre år fyllda med inlämningsuppgifter, prov, stressande deadlines och långa sena nätter med mycket kaffe. Det har varit timslånga stunder i biblioteket och sistaminutenplugg på pendeltåget. För två veckor sedan tryckte jag ned studentmössan på huvudet och lämnade gymnasietiden bakom mig. Med mig från min gymnasietid tar jag med mig förmågan att värdera mina källor, att roten ur -1 är i och att styrmedel i den globala politiken är mer än bara skatter och subventioner. Viktiga lärdomar, absolut. Men studierna har inte varit det enda.

När jag gick i grundskolan kände jag lite hopp inför framtiden. Jag trodde inte att jag skulle kunna göra skillnad – som ung och tjej erfor jag att jag inte blev tagen på allvar. När jag av en slump blev indragen i elevrörelsen på gymnasiet fann jag bot för den ångest jag så länge känt över att inte uppleva mig som tillräcklig. Plötsligt öppnades en ny värld framför mina fötter – en värld där jag faktiskt kunde se förändring ske, och där jag lagt grunden för just den.

Under mina tre gymnasieår har skolans elever varit den mest bidragande faktorn till varför jag ser tillbaka på min gymnasietid med ett leende. Under höstterminen i ettan började jag engagera mig i demokratiska utskottet, ett utskott under elevkåren. Utskottet planerade en feministisk filmfestival och började gräva i frågan om skolan kunde dela ut överbliven mat till de som satt på gatan och tiggde. Senare blev jag sekreterare för elevkåren, och då var jag med och arrangerade allt från utfrågningar av politiker till skattjakter på skolan. Idag är jag ordförande för Stockholms Elevkårer, en samlingsorganisation för elevkårer i Stockholms län som gemensamt brinner för att skapa en mer givande skoltid för dess elever. Elevkårerna inspirerar mig dagligen till att tänka om och tänka nytt. De är innovativa, roliga och drivna.

Det är lätt att glömma bort att många elever spenderar mer tid i skolan än hemma med familjen. På så sätt är skolornas elevkårer fantastiska plattformar genom att fånga upp unga, och lära dem om ledarskap, grupparbeten och projektledning. Elevkåren är mer än bara något fint att ha på CV:t – det är en källa för livslång kunskap. Genom att använda skolan som en arena för möten som kanske aldrig annars hade skett ges möjligheter för förståelse, insikter och gemenskap. Genom utskott och kommittéer drivs allt från påverkansarbete till social verksamhet och tanken är att det ska finnas något som attraherar alla. När skoldagen tar slut så finns föreningarna kvar i klassrummen och har möten om allt från hur en löser en rubix kub till hur en påverkar EU:s politik. I slutet av dagen blir skolan mer än bara lektioner, prov och inlämningar – för i korridorerna ryms ett helt liv.

Det är också lätt att glömma bort vilken guldgruva just elevengagemanget kan vara. Ju fler medlemmar elevkårerna har, desto fler elever på skolan kan de nå. Svenska skolan har många utmaningar framför sig, och ska vi göra förändringar som är hållbara över tid så är elevernas röst ovärderlig. På så sätt kan en bra relation till elevkårerna vara värdefull – i allt från att få input på hur en skolmatsal kan göras om till hur de nya ettorna kan välkomnas på bästa sätt. Att jag fick vara med och utveckla min skola var något som stärkte min relation till mina lärare och annan skolpersonal. Vi såg det som vår gemensamma arbetsplats, där vi tillsammans förbättrade arbetsmiljön och skolresultaten. Vi hade olika synvinklar på hur problem kunde lösas, vilket ledde arbetet framåt utan att någon instans behövde känna sig utelämnad eller förbisedd. Jag tror att det var precis lika givande för mig, som det var för dem.

För att vår skola ska bli världens bästa behövs alla aktörer inom den. Som en avslutande uppmaning till rektorer, lärare och andra anställda inom skolväsendet, så vill jag uppmuntra till att bjuda in elevkårerna till möten eller liknande samtal. Ta vara på elevens röst! Jag är övertygad om att den kan göra stor skillnad.

Amalia Berglöf,
Ordförande Stockholms Elevkårer
@amaliaberglof på Twitter