Om natbaserad

I'm working as a Project Manager and Education Specialist at the City of Stockholm Education Administration with implementation of IT Projects and develop instructional materials and pedagogical support systems. I'm also founder and head trustee of EduToolkit.

Innovativa klassum på SETT 2017

En reflektion: Under detta läsår är det trenden ”Students as Creators” och ”Authentic Learning Experiences” från Horizon Report jag inspirerats av. Eleverna visar kunskap genom att vi sätter verktygen i deras händer istället för att läraren visar framför klassen. Genom att själv sätta ord på vad som händer och att använda olika uttryckssätt visar forskning att kunskapen stannar kvar längre.

As more schools embrace the notion of students as creators rather than merely passive consumers of knowledge, leading education organizations are devising strategies that empower student-driven media production and invention

Jag tänker mig att de färdigheter som behövs är:

 1. Empathy and Design Thinking
 2. Visual Communication and Design
 3. Invention Literacy and Maker Mindset
 4. 3D Design and Modelling
 5. Digital Storytelling
 6. Social Entrepreneurshipcollage02

Källa: Digital Promise Global – Learning Studios

Många intryck: Fick detta år berätta om ”Digitala verktyg för kreativt lärande” och visa pedagogiska möjligheter med VR.

collage03

Det finns så mycket att skriva om, men nu lämnar jag över budkavlen till nästa bloggare för lärarinitiativet Skola365…

Nätbaserad lärare, @natbaserad

Gränsöverskridande lärande på SETT 2016

logga_settEn reflektion: Under början av läsåret hamnade jag i en intressant diskussion kring hur man kan översätta begreppet Blended Learning. Ett inledande försök var sammankopplat lärande, men nu funderar jag på att istället kalla det för gränsöverskridande lärande eftersom det handlar om att kombinera traditionella klassrumsmetoder med modern teknik.

Blended learning designates the range of possibilities presented by combining Internet and digital media with established classroom forms that require the physical co‐presence of teacher and students. (Friesen 2012)

Jag tänker mig att det gränser som luckras upp är:

 • Formellt och informellt lärande
 • Individuellt och socialt lärande
 • Synkront och asynkront lärande
 • Klassrums- och distansmiljö
 • Fysiska och digitala världar

ssdd

Källa: Friesen (2012) ”Report: Defining Blended Learning” och illustration baserad på Stephen Downes


Många intryck: DigiExam (J:11) hittar metoder att ersätta pappersprov med digitala lösningar och Skolon (J:33) erbjuder ett digitalt bibliotek för skolans appar. Microsoft (L:31) tillsammans med Atea Skola och HP visade hur MinecraftEDU väcker lusten och nyfikenheten att lära, medan Google (D:66) visade möjligheterna med Expeditions och Cardboard för att skapa virtuella exkursioner. Detta är bara några av alla utställare…

Klicka på bilden för att komma till en Sway där jag samlat Twitter inlägg och bilder från Instagramsett07


Det finns så mycket jag vill skriva om, men nu lämnar jag över budkavlen till nästa bloggare för lärarinitiativet Skola365…

Jonas Bäckelin, Förstelärare med IKT-ansvar, Mikael Elias Gymnasium Stockholm

Nätbaserad lärare, @natbaserad