Avslut – Nystart!

Då var det min tur att bidra till skola 365 och vad ska jag då skriva om? 

IKT, Storyline, 1-1, internationella samarbetet, läsutveckling, elevledda utvecklingssamtal,  interaktiva böcker, förstelärarrollen, NP Svenska Åk6  eller något annat spännande jag jobbat med i min lärarvardag.

Eller ska jag skriva lite om hur mina 20 år som lärare varit? Vad som förändrats? Vad det givit mig personligen?

Resan från Valsverket på Sandvik till klassrummet som lärare – hur gick den till och varför valde jag att göra den – kan det vara något att berätta?

Kanske ska jag skriva om varför jag nu väljer att pausa min lärarroll och börja som Biträdande rektor?

Läser tidigare inlägg och känner att mycket klokhet finns det inom skolan i Sverige. Jag tror vi mixar lite hej vilt idag – jag behöver skriva av mig och ventilera mina tankar!

Just nu sista dagen som lärare med endast ett sportlov mellan mig och rollen som skolledare är tankarna många. Vad har jag gett mig in på? Hur kommer det att gå? Kommer jag att sakna undervisningen för mycket?

Det hela började i början på 90 talet. Jag gick som så många andra här i Sandviken direkt efter lumpen ner till järnverket. Efter 3 år av fyrskiftsarbete i ett kallvalsverk kände jag att nu var det dags att göra något annat. Bestämde mig då för att läsa till lärare (tror det var sommarlovet som lockade) och började 1993 plugga i Gävle.

Det är ett val jag aldrig ångrat!!! I skolans värld har jag alltid trivts och trivs fortfarande. Nu har jag dock bestämt mig för att prova en annan roll i skolvärlden och det är den som skolledare. Fr o m måndagen den 7/3 (efter mitt sportlov) börjar jag som Biträdande Rektor på Lillhagsskolan F-6 i Gävle. Tidigare har jag alltid sagt att jag aldrig skulle välja rollen som rektor… Men man är inte sämre än att man kan ändra på sig.

Valet känns bra men det är mycket som är okänt. I min roll som klasslärare och förstelärare känner jag mig väldigt säker och kompetent och min förhoppning är givetvis att jag ska bli lika bra i min nya roll (men jag har mycket att lära). Det jag är mest rädd för är att jag ska sakna elevkontakten och själva klassrumssituationen. Jag har en tydlig bild av hur jag vill vara som Biträdande Rektor – nu återstår det att se om jag kan leva upp till den. Framtiden får visa om jag valt rätt.

Resan som lärare har jag njutit av i stort sett varje dag. Mycket har jag upplevt och många härliga möten har skett. Metoden Storyline (www.storyline.se) har utvecklat mig personligen sedan jag upptäckte den runt 2005 någon gång. Metoden har tagit mig till USA på konferens 2009 där många kontakter knöts som sedan utvecklade mig som lärare. Samarbetet med lärare/klasser i USA utvecklade metoden och vi arbetade med skönlitteraturen som grund. Vi har läst bl a Ronja Rövardotter, Edward tulanes fantastiska resa och Because of Winn Dixie tillsammans med klasser i USA och sedan arbetat tillsammans kring dessa med bloggen som plattform. Atlas stipendium tog oss dit för besök i både Cleveland och Hudson. Skypekonferenser mellan klasserna bidrog till fördjupad kunskap och förståelse (häftigt när fyror sitter och pratar med kompisar i USA om en bok de läst – viktigt på riktigt). Lärarna från USA besökte oss och vi blev sedan inbjudna som föreläsare vid Storylinekonferensen 2012 som var i Reykjavik, Island. Där berättade vi om bokbaserade storylines och hur vi använde oss av IKT för att samarbeta.

När jag summerar min tid som lärare hamnar det mesta på pluskontot. Visst har administrationen ökat och uppgifter som skulle kunna skötas av andra läggs ofta på lärarkåren. Men…Glädjen i mötet med eleverna och utvecklingen av mig som människa uppväger det mesta.

Utvecklingen med det utvidgade kollegiet är verkligen något som berikat min tid som lärare – aldrig någonsin har det varit så lätt att ta del av goda råd och medverka i debatten. Genom Twitter, Facebook eller Google+ har man smidigt kunna dela med sig av tips och idéer.

Nu hoppas jag att få uppleva fortsatt utveckling och många härliga möten på Lillhagsskolan i Gävle jobbandes inom skolan mot samma mål men från ett annat perspektiv.

Mot nya äventyr! 

Vid pennan: Michael Haglöf Twitter: @michaelhaglof Blogg: michaelhaglof.weebly.com 

Photo: Michael Haglöf

Photo: Michael Haglöf