Om lxbrannstrom

Music teacher from Colombia (South America) but living in Sweden since 2005.

Om min resa som utländsk lärare i Sverige –

Jag heter Laura Brännström och är legitimerad musiklärare. Idag vill jag berätta om min resa som utländsk färdigutbildad lärare i Sverige. Min är en lyckad berättelse. Jag jobbar som musiklärare och arbetslagsledare på Vårboskolan, Burlövs Kommun (Skåne).

3883340152_76313f70ef_o

Foto ” Fishbowl jump” by Kay Kim 

 

År 2000 tog jag mitt musiklärarexamen i mitt hemland, Colombia (Sydamerika). Efter fem års studier i musik med studier i allmän pedagogik, musikpedagogik och didaktik inkl. ett års praktik var jag redo att arbeta som musiklärare.

Mitt första jobb (efter examen) var som musiklärare från åk 7-11. I det colombianska skolsystemet har vi skolplikt fram till åk 9 med möjlighet att fortsätta till åk 11. Oftast byter man inte skola. Jag var då en mycket ung gymnasielärare. Det hierarkiska systemet som präglar det colombianska samhället tillät mig att jobba och skapa goda och respektfulla relationer med mina elever trots min ålder. Relationer som gagnade vårt gemensamma lärande.

2002 flyttade jag till Spanien för att börja min forskarutbildning inom musikvetenskap. Där stannade jag i två år. 2004 anlände jag i Sverige för första gången. Under hösten läste jag SFI (Svenska För Invandrare). I december samma år tog jag det nationella provet. Ett stipendium tog mig tillbaka till Spanien för vidare studier. 2005 bestämde jag att flytta till Sverige.

Precis som alla högutbildade invandrare skickade jag mina handlingar för validering. Ett oerhört viktigt första steg! Dessa handlingar består av examensbevis, betyg samt utförlig beskrivning av ALLA kurser jag gick under min utbildning. Jag har lärt mig att det är oerhört viktigt att ha alla dessa papper med sig om man vill börja jobba i ett annat land, framförallt om man kommer från ett u-land som Colombia. Jag fick mitt behörighetsbevis från Högskoleverket som låter mig undervisa i musik från åk 1-9 samt gymnasienivå.

När jag kom tillbaka från min vistelse i Spanien träffade jag först en handledare i kommunen. Efter att ha studerat min handlingar fick jag rekommendation att fortsätta med mina studier i svenska (A och B). Detta skulle hjälpa mig att hitta ett jobb. Problemet var att det också innebar för mig att bara ägna mig åt språkstudier utan att kunna utöva mitt yrke. Efter mötet kom jag hem med känslan att det skulle gå mycket saktare än vad jag kunde ana mig. Min man (som har jobbat i många år inom SFI) bad mig i att ”strunta” i rekommendationerna och försöka hitta en annan väg. Det gjorde jag.

Efter en termin av förberedande studier för utländska akademiker (ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Malmö Högskola) och en kort praktik på två olika skolor i Lund kände jag mig kapabel att gå vidare.

2007 tog jag mitt första jobb som musiklärare i Sverige.

————————————————————————–

Aina Bigestans avhandling – ”Utmaningar och möjligheter för utländska lärare som återinträder i yrkeslivet i svensk skola” (2015) vill bl a ”visa på att språklig perfektion ofta felaktigt tas som intäkt för yrkesskicklighet” (Lärarnas tidning). Det är egentligen inte språket som är den enda utmaningen som en invandrad lärare ska möta i den svenska skolan. Att komma från olika samhällssystem påverkar hur vi förhåller oss till varandra. Aspekter som kunskapssyn, människosyn, hur vi förhåller oss till auktoriteter mm och våra uppfattningar sätts på prov. Om detta kan vilken som helst svensk lärare utomlands intyga. Min känsla (stundvis) har varit att ”svenskar” ibland tror att vi ”andra”, bara vi oss rannsakar oss själva, kommer att komma fram till insikten att de svenska värderingarna är de ”rätta” och att vi kan dela dessa utan några större problem.

Även om jag har känt att jag blivit ”en bättre människa” tack vare mina resor och mina erfarenheter som lärare i andra länder har jag dock inte helt avstått från alla mina värderingar som jag burit med mig från mitt hemland. Dessa värderingar och de nya har jag fått använda beroende på situationer och förutsättningar. Med tid har jag förstått att det inte handla (nte alltid) om rätta eller felaktiga värderingar. Min erfarenhet från ett mer hierarkiskt system har t ex. kommit till användning i mitt möte med nyanlända elever.

Jag är oerhört tacksam för alla människor som jag mött och vågat ta risker genom att anställa mig. Dessa rektorer och kollegor som har tittat nyfiket på mig, mina kunskaper och erfarenheter. Utan alla dessa människor hade jag inte kunnat berätta denna lyckade historia.

I Sverige har vi mycket stora utmaningar just nu. Lärarbrist, många nyanlända elever, ”kunskapsraset” i PISA…. Hur kan vi ta oss an allt detta? Jag tror på mångfald! Låt oss tänka om, våga prova och ta tillvara på alla möjliga resurser som finns.

Laura Brännström – leg. musiklärare och arbetslagsledare på Vårboskolan, Burlövs Kommun.

Twitter: @ximenabr

Blogg: laurabrannstrom.wordpress.com