Vi gör varandra bra!

Ja, så bra sagt! Det är klart att vi ska göra varandra bra, vad ska vi annars göra? Min rektor på Lindblomskolan Yvonne Nelsson myntade detta vid en gemensam samling av personalen vid uppstart av terminen.

Vi gör varandra bra på min skola på många sätt.

Främst genom att vi på skolan bedrivit och bedriver kollegialt lärande med all personal inblandad. Vi påverkar varandra i en positiv riktning eftersom vi ska göra varandra bra, vi stärker varandra i den svåra konsten att undervisa och vi ger varandra en energi och lust att prova och utmana oss i syfte att ge våra elever en lärande och spännande lärmiljö.

”Vi gör varandra bra”, säger jag nu ofta i min egen klass för att stärka känslan av gemenskap och vid tillfällen då både jag och mina elever behöver det.

Det kan vara stunder då det händer saker som lätt kan störa vårt positiva tänkande och störa lärandet och sammanhållningen, då hoppas jag att frågan kan ge en tankeställare och ett bra tillfälle till att tillsammans resonera om vad vi kan göra för att utveckla lärandet.

Vad gör vi för att göra varandra bra?”

Då jag frågar eleverna säger de att vi ska vara snälla och hjälpsamma, samarbeta och lära sig av varandra, och ställa upp då något är jobbigt för någon. De säger också att det är viktigt att vi i klassen kan prata om allt, och att vi kan ha roligt tillsammans.

Då jag frågar mig själv säger jag att jag behöver vara ett föredöme genom att visa eleverna hänsyn och respekt, lyssna på dem, utmana dem och tro på deras förmågor, ta tillvara på allt de redan kan och undrar över. Jag ska vara den främsta bidragsgivaren till att vi gör varandra bra!

Jag behöver också visa eleverna att jag gillar lärandet, att det är sååå spännande och coolt med kunskap, på vilka olika sätt man lär sig på och så fantastiska arbeten det går att åstadkomma med vår gemensamma tankekraft och den nya tekniken. Lust till lärande, ansträngning och samarbete, wow! Det är min skyldighet att ge mina elever möjligheter till att uppleva detta.

Att skapa trygghet i klassen så att eleverna får förtroende för varandra är en annan skyldighet jag har att uppnå för att vi ska kunna göra varandra bra. Jag måste vara uppmärksam och införstådd med vad kommentarer och kroppsspråk mellan elever kan betyda. Jag ska inte vara rädd för att ofta prata om vad som händer och vad som sägs i klassrummet, vad vi säger och på vilket sätt vi uttrycker oss mot varandra. Att tänka till tillsammans över hur lärandet och samarbetet fungerar och vad som kan göras bättre för att vi ska göra varandra bra. Eleverna kan mycket om detta om de får möjlighet att komma till tals.

Man kan utveckla påståendet till” Vi gör varandra bättre.” Elevernas arbeten är viktiga så de redovisas alltid på olika sätt, det kan vara genom att berätta, powerpointpresentationer, inspelade filmer, bilder, planscher, teater och tidningar m.m. Då uppmuntrar eleverna varandra genom att t.ex. ge omdömen i form av stjärnor och önskningar om utvecklingsmöjligheter. Att bli stärkt och uppmuntrad av sina klasskompisar är som en powerkraft! Stora krav ställs då på att jag som lärare ger eleverna förutsättningar och verktyg att klara av att ge återkoppling på sätt som utvecklar och inte gör skada. Dylan Williams har i en av sina böcker skrivit om forskning som visar att feedback kan förstöra mer än vad det hjälper, vilket betyder att det är något jag som lärare måste bli riktigt bra på, just för att vara ett bra föredöme. Eleverna gör som jag gör mer än vad jag säger att de ska göra. Det är ju känt!

Det är klart att jag och vi alla som jobbar med elever och eleverna själva behöver ofta reflektera över hur vi kan göra varandra bra, genom att ställa frågor som:

  • Vad har jag gjort idag för att bidra till att göra varandra bra? Hur blev det?
  • Hur ska jag göra nästa gång?

Vi har ett fantastiskt jobb, att ha den möjligheten att påverka våra elever till att få en positiv syn på lärandet och till varandra. Det är inte alltid så lätt, men vi får aldrig ge upp!

Jag heter Eva Lind, jobbar som mellanstadielärare och är förstelärare på Lindblomskolan i Hultsfred.

http://blogg.hultsfred.se/lindselevlyftlindblom

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s