Värdeskapande lärande

 

Värdeskapande lärande vad är det? Är inte allt av värde det vi gör i skolan? Det är det alldeles säkert men det som inte alltid är säkert är att eleverna ser att det vi gör har ett värde och när inte det blir uppenbart är det lätt att eleven tappar anknytningen till skolan.

Jag har precis tagit steget ut från klassrummet och börjat jobba på förvaltningsnivå efter 20 år som lärare för elever i år 4-6. Det är en omtumlande resa. Att lämna eleverna var inte lätt men att få fortsätta skapa goda förutsättningar för många elever är en spännande utmaning. I mitt nya jobb som kvalitetsutvecklare/ Bitr utbildningschef har jag bland annat ett uppdrag i ett projekt som handlar om att minska avhoppen från gymnasiet. Lessebo kommun är med i projektet som heter Plug-In.

Plugg- In är ett EFS finansierat projekt som ett flertal av regionerna i Sverige är med i. När jag satte mig in i ämnet om signaler man kan titta efter, faktorer som påverkar och vad som kan förhindra avhopp fann jag att det fanns så mycket av det som jag såg var viktigt i mitt klassrum. Faktorer som genomsyrar från början i skolan. På PlugInnovations sida kan man läsa…

Det kan handla om att elever är i behov av ämnesstöd, språkstöd, stöd att strukturera sitt skolarbete, praktiskt vardagsstöd för att kunna ta sig till skolan och delta i undervisningen. En del elever är i behov av att utforska och skapa en djupare förståelse för kopplingarna mellan studierna och deras framtida mål, medan andra behöver stöd att adressera en social utsatthet och uppnå ett större psykiskt eller fysiskt välbefinnande för att få en fungerande skolsituation.

Men också…

Att stärka elevers skolanknytning handlar sålunda om att stötta elever att vara närvarande och aktiva i skolarbetet och att klara studierna, att stärka kopplingarna mellan studierna och övriga delar av elevernas liv samt att skapa en trygg miljö som präglas av positiva relationer.

På samma sida PlugInnovation finns det flera korta föreläsningar som handlar om forskning kring avhopp från skolan. När jag tittade igenom dem började jag fundera på den viktiga känslan av att finnas i ett sammanhang och skapa värde för sig själv men kanske ännu mer se att genom att lära mig viktiga saker kan jag med min kunskap skapa värde även för andra. Att få vara viktig för och finnas i ett sammanhang och få känna det tidigt. Det här med att skapa värde för andra med sina kunskaper funderade jag mycket på som lärare och prövade det tillsammans med eleverna. Jag utgick från svenskämnet när jag började förändra undervisningen.

Det finns en hel del forskning i svenskämnet som visar på att om det finns verkliga mottagare till text och att eleverna är medvetna om det från början kliver man utanför skolkontexten som innebär att träna på texttyper. När man skriver till en mottagare blir det på riktigt och då är det lättare att anpassa och använda sitt språk och engagemang fullt ut. Det här har jag i flera omgångar provat på. Vi har skrivit olika texttyper och vi har från början bestämt vem som ska läsa. Det kan vara en annan klass på skolan, det kan vara en författare eller det kan vara en insändare till en tidning. Jag har sett att det blir ett större engagemang, en större motivation att bearbeta texterna flera gånger för man vill att budskapet man har ska gå fram. Vid ett tillfälle testade jag att formulera om mig. Jag valde att säga ”För vem kan de här texterna vi ska skriva nu skapa värde?” Oj, vilken lektion det blev! Det slutade med att jag fick gå hem och planera om fortsättningen av arbetet för eleverna kom med väldigt bra förslag på vilka som skulle kunna vara mottagare och lära sig något om det som vi hade att berätta.

Vi hade förmånen att få vara med och ge förslag på hur en skolgård skulle planeras. För att det skulle bli viktigt och på riktigt förarbetade vi våra förslag genom att studera och analysera vår egen skolgård. Genom det såg eleverna brister och förtjänster och de kunde sedan formulera förslag på förbättringar. När vi kom så långt undrade jag vilka som skulle kunna ha värde av vår kunskap. Rektorn, kom eleverna fram till och de som har hand om skolgården. Vi skickade våra förslag till fastighetsbolaget som blev väldigt imponerade av eleverna i åk 5 och deras arbete. När det här var gjort var alla väl förberedda att ge förslag till arkitekten inför byggandet av den nya skolgården. Vi skapade värde för många. Det var ett enormt engagemang och vi hade under arbetsgång jobbat med många av kunskapskraven i geografi och svenska.

Jag har som sagt funderat rätt mycket på det här med värdeskapande arbete i klassrummet. Kunskap som skapar värde för sig själv och andra. Det jag kom fram till var att det krävdes lite extra tänk från mig som pedagog för att komma ihåg att ställa frågan och att våga släppa kontrollen på vägen till målet. Målen är inte förhandlingsbara men det kan vara så att ibland blir det bättre när fler tänker tillsammans! Att skapa värde för sig själv och för andra är en motivationshöjande faktor som jag tror starkt på. Det kan kanske vara en väg att få fler att få en anknytning till skolan. Se värdet av det vi gör i ett större sammanhang och inte som små pusselbitar som inte verkar passa ihop. Det var en av alla de tankar som slog mig när jag satt mig in i faktorer som gör att elever lämnar skolan. Kan det skapa sammanhang för några som fångas in och lämnar riskzonen då är det väl värt att pröva på att tänka och planera värdeskapande tycker jag.

/ Therese Linnér

 

Lite kort om mig, Therese Linnér: Lärande. Lära och utveckla, få fatt i när och hur lärande sker och ibland varför det sker just då – det är min drivkraft. Att skapa de allra bästa förutsättningarna för att det ska kunna ske är en spännande utmaning. Det och lite till bloggar jag om på thereselinner@wordpress.com. Där finns flera inlägg som handlar om  värdeskapande arbete i klassrummet.

twitter: @anthlin

Instagram: @attlaratillsammans

 

1 thought on “Värdeskapande lärande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s