Tillsammans gör vi avtryck

Skola 365 vilket fantastiskt initiativ, vilken glädje att få läsa inlägg av personer som är engagerad i skolfrågor.

Lärande är ständigt närvarande: Hur når vi alla? Hur kan vi locka alla att vilja lära? Hur synliggör vi lärandet? Hur gör vi varandra bra? Hur skapar vi delaktighet? Frågor som jag tycker är viktiga att reflektera över. Spännande tankar och de måste alltid ställas i relation till min egen inställning till lärande.

Hur skapar vi delaktighet och synliggör lärandet på ett verkningsfullt sätt? Vilken vision har vi och vilken metod använder vi för att nå dit? Varje del måste till för att det ska bli en hel(-het). Tydligt ledarskap, förtroende hos föräldrar och elever, ett tillåtande klassrumsklimat, samt att tro på varje elev! Alla kan lyckas! Alla kan lyckas om de får verktygen. Simplifiera genom att: vara/göra

  • öppen
  • lyssna
  • lära av varandra – (gruppen ex EPA)
  • använda rummet – (som en del av lärandet)

Arbetsro är en rättighet och så ”i ropet just nu”. För mig är arbetsro inte ett tyst klassrum, utan ett rum där aktivitet sker i samförstånd med alla inblandade/delaktiga. Ibland är rummet fyllt av härliga diskussioner, andra gånger är det tyst. Jag använder mig av: ”No hands up” en metod för formativ bedömning, där vi låter slumpen avgöra vilken elev som ska svara på frågan genom att ”exempelvis dra en glasspinne med namnen på” – Dylan Wiliam.

Ledaren är en oerhört viktig förutsättning för arbetsro, en tydlig struktur, ramar och riktlinjer som alla berörda tillsammans varit delaktiga i. Lektionens mål samt vilka förmågor som ska tränas ska vara tydliga för varje elev. Alla ska veta vad målet är.

Taltid så viktigt att den fördelas jämt över gruppen. Att lyssna samt att lyssna aktivt är en av ingredienserna likaså att låta alla få den tid de behöver för att tala eller svara. Klassrummet ska ha ett tillåtande klimat: där fel ses som ett fantastiskt ”lär tillfälle”, en tillgång och ett sätt att lära av. Varje elev ska känna att just ”jag” är en viktig kugge i hjulet. De ska känna att de blir sedda och saknade den dagen de eventuellt är lediga.

När vi synliggör lärandet, skapas relevans och engagemang. Att ha samma start och avslut på lektionerna – är enligt mig ett vinnande koncept! Det ger en trygghet för eleven. Den visuella bilden ”måste finnas” och det tycks som vi arbetat för lite med den. Tallinjen som ett exempel är en fantastisk bild och kan bli ett hjälpmedel för eleven. En bild säger mer än tusen ord.

Att ge alla elever möjlighet att lära sig läsa och förstå är en av våra viktigaste utmaningar i skolan. Hur kan vi forma vår undervisning med målet att alla elever ska bli ”aktiva läsare”? Hur kan vi främja god läsutveckling? Hur kan vi använda IKT för att nå målet? Vi har förmånen att ha både en drivande rektor och en IKT pedagog som har som mål att implementera kunskap och användning om digitala verktyg, hos all personal och på så vis utveckla pedagogiken.

Att läsa och förstå det lästa är ett av  mina viktigaste ”uppdrag” och därför har jag gjort en handlingsplan för att uppmärksamma eventuella svårigheter hos våra elever. Här ser ni vår handlingsplan, som ni förstår är den i sin ”linda” och det som är markerat med rött kommer vi att fortsätta med under ht. – 16. Allt förändringsarbete tar tid!

Handlingsplan Sandersdalsskolan

En kollega på en annan skola delade med sig av sitt redovisningsmaterial, vilket underlättade oerhört. Vi gjorde enbart några ändringar så att det bättre passade till vår skola. Delad glädje är dubbel glädje.

Kartläggningen är A och O, ser vi inte några inga framsteg är det fel insatser.

Förmåga

Tilläggas bör att vi varje läsår har ”läsprojekt” som pågår under tre till fyra veckor. Målet är att väcka läslust, göra läsare av läskunniga. Här kommer givetvis den viktiga högläsningen in och den är en fantastisk tillgång för alla. Det ger så mycket, vi kan prata om boken, samlas runt texten, man kan även läsa en ”svårare bok”, alla kan vara med. Högläsning ger glädje även när eleven själv är läsare. Minns hur entusiastisk jag var då min mamma läste för mig, trots att jag kunde läsa själv. Så snälla fortsätt att högläs.

Barn som ser (och hör) vuxna läsa blir ”läsare” och de behandlar böcker med respekt.

respektera

Om du ska föra/leda en elev mot målet – måste du veta var han/hon befinner sig i sin kunskapsutvecklingMan måste veta målet med resan och hur vägen dit kan vara, för givetvis finns det olika vägar till målet. The beginning is the end and end is the beginning.

Det enda vi kan förändra är vår egen undervisning.

 

Till eftertanke

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när han tror han kan hjälpa andra.

För att undervisa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför den jag vill lära och därmed måste jag förstå att detta med att undervisa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon.

Sören Kierkegaard, dansk filosof, författare

 

Det bästa med att vara lärare är att jag lär mig nya saker varje dag. Jag har arbetat i snart 22 år och jag känner mig ännu inte ”färdigutbildad”. Jag ser framemot fler härliga lärande år med våra ”stjärnor”.

 

Ingrid Patriksson
@IPatriksson (twitter)

 

Tänk på att det är:

Viktigt att vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen:

1 thought on “Tillsammans gör vi avtryck

  1. Ping: Tillsammans gör vi avtryck – exempel703

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s